web je ve výstavbě...

SpeleologieSpeleologie je fascinující koníček, ale i obor, úzce související s dalšími obory, jako je geologie, hydrologie, částečně archeologie a řada dalších. Do archeologie jeskyňář nejspíše nebude "strkat nos", ale někdy se mu stane, že při kopání nástrojem narazí na nějaký podezřelý předmět, úlomek, kus kosti, nebo nějaký střep. V tom okamžiku by měl informovat a přizvat archeology.

Geologie je sám o sobě velice široký obor a my máme to štěstí, že kolega Ladislav Slezák je studovaný profesionální geolog. Jeho přehledného průvodce si dovoluji na tomto webu zrcadlit, stejně jako server Speleo.cz, aby bylo toto poznání ku prospěchu těm, kteří chtějí nad záhadami Moravského krasu více bádat. Dříve nebo později se totiž nevyhnou oboru geologie, protože například jestliže v terénu sledujeme pukliny, štěrbiny, tvary skal, jejich vrstvy, nebo typ podloží, naznačí nám to něco o tektonice a toto pochopení výrazně přiblíží a nasměruje pozornost na ta správná místa, kde mohla například dříve voda pronikat tektonickou poruchou do vápencového bloku a vytvořit v něm postupně větší dutiny, až jeskyně!

Pro pochopení odborných pojmů přidávám také do levého meníčka Geologický slovník, který sestavil kolega Josef Pokorný a Ladislav Slezák jej zkontroloval, opravil a doplnil.

Hydrografie je dalším nezbytným oborem, který badateli vysvětluje toky a chování vod, zejména pak těch podzemních, které se na vytváření Krasu podílí nejvíce. Jako geolog, dokáže odborně popisovat hydrografii Moravského krasu opět náš kolega Ladislav Slezák, a to je velice přínosné, protože laik si pouhým pozorováním různého chování dnešních potůčků, propadání a vývěrů nedokáže bez geologických a hydrografických znalostí správně interpretovat, co se v krajině děje, a hlavně, co to znamená a co nám to říká o případných neznámých jeskyních. Neváhejte tedy prostudovat i tyto odkazy a odborné články, abyste lépe porozuměli hlubším souvislostem v Moravském krasu.

vtípky