Barunčina jeskyně "Zařícená" u Paleoponoru


    Rolovátko myši = zoom, kurzorem myši se rohlédnete... Omluvte nižší kvalitu.     >>> Další panorama >>>


Úvodem... Popis Marka Šenkyříka

Jak jsem se seznámil s poustevnicí Barunkou aneb
historie objevu Barunčiny pod Svatými schody.


"Silvestrovskou noc 2004/2005 trávím v poustevnickém osamění v Hádeckém údolí. Ve večerních hodinách procházím okolo potemnělé Pekárny a jdu na Doupě. Usedám na Útesu Rozhledů a hledím z výšky do nočního tichého údolí. Potom se vracím na Pekárnu uvařit si čaj. Na zpáteční cestě Mokrskou plošinou se nebe náhle rozzářilo vzdálenými výboji ohňostrojů. "Už je to tady.", pomyslel jsem si. Milióny lidí právě propuká v novoroční veselí. Já však tiše sestupuji do temného portálu jeskyně Pekárny a z klacíků, které tu zbyly po tábornicích, si zapaluji ohníček. Vařím si čaj a přitom dlouze hledím do plamenů ohně. Jsem tu sám tak nahlas začínám zpívat novoroční modlitby.

Náhle vidím, že z nočního údolí vystupuje vzhůru k jeskyni nějaká osamělá postava.V nočním šeru rozeznávám dívčí siluetu. Přichází sama. Když se přiblíží, tak se ji ptám: "Kdo jsi dobrá vílo?"

"Poustevnice Barunka.", odpovídá mi. Silvestrovskou noc trávila sama u nedaleké Hadí díry. Když ale uslyšela můj zpěv, tak se na mne přišla podívat.

Zvu poustevnici Barunku ke svému ohýnku a celou noc si pak spolu povídáme o všech možných tajemstvích života. a při tom popíjíme silvestrovský čaj. Ráno se rozcházíme každý svojí cestou...

První novoroční den sestupuji z Pekárny na dno údolí a odtud jdu Ochozským žlíbkem do Ochoze. Přitom se jako obvykle rozhlížím po okolních svazích a hledám skryté závrty. Náhle se mi dere z úst tichý překvapený výkřik: "To se mi snad zdá!" Nad skalkou v nárazové stěně Ochozského potoka, dvacet metrů vpravo od Paleoponoru, vidím trychtýř propadliny! Prošel jsem tu již tisíckrát ale závrtku jsem si nikdy nevšiml. Provádím průzkum deprese a zjišťuji, že je tu zavalen jeskynní portálek. V literatuře není dosud o této lokalitě zmínky. Rozhoduji se proto, že objev této nové jeskyně jižní části Moravského krasu, pojmenuji na památku poustevnice Barunky jejim jménem. Barunčina pod Svatými schody.

Marek Poustevník - Šenkyřík - PDF:
Objev vchodu Barunčiny pod Svatými schody v jižní části Moravského krasu. Acta Speleohistorica 2/2005

Barunka - Foto poskytl: Marek Šenkyřík


Popis Dr. Himmla:

Jeskyně „Zařícená“, (dle M.P.Šenkyříka „Barborka“).


Lokalitu jsme znali již v r. 1952. Doporučili jsme ji J. Hynštovi, ten v ní ale nezačal nikdy pracovat pro technickou náročnost. Speleologická skupina pod vedením J. Himmela pracovala v nedaleké lokalitě „Paleoponoru“. Do literatury byla tato lokalita uvedena až M.P. Šenkyříkem. Jde evidentně o zařícený vchod do jeskyně, která je vzhledem k probíhajícímu hlavnímu koridoru soustředěných vod Říčky i Hostěnického potoka velice slibnou lokalitou.
Erodovaný kruhový portálek nad vrcholem závalu je příslibem objevu sestupné komunikace k aktivním vodám, jejichž průběh lze odhadnout v hloubce kolem 10 ti m. Prolongace jesk. „Zařícené“ by mohla otevřít cesty i do neznámého pokračování jeskyně „Netopýří“.

Identifikace : Lokalita se nachází v levé stráni Ochozského žlíbku, a to v jeho dolní části. Je bez registrace. Nachází se asi o 10 m jižněji od jeskyně „Paleoponor“, reg. č. MK 1421.

Jeskyně „Zařícená“, dle M.P. Šenkyříka „Barborka“.

Barunčina jeskyně - Foto Kamil Pokorný

Barunčina jeskyně - Foto Kamil Pokorný

Barunčina jeskyně - Foto Kamil Pokorný

Barunčina jeskyně - Foto Kamil Pokorný

Barunčina jeskyně - Foto Kamil Pokorný

Barunčina jeskyně - Foto Kamil Pokorný

Plánek a virgulace: Kamil Pokorný

Plánek a virgulace: Kamil PokornýTermogramy v PDF:

Barunčina

Barunčina jeskyně - termokamera prozrazuje výrazný chlad v místě "závalu".
Detaily prozkoumejte na těchto dvou PDF1 a PDF2.


Video:

Na Instagram jsem přidal:
3 videjka na 5a6a7 pozici za fotkami: ZDE