Text a foto: Kamil Pokorný

Jeskyně Trampů možná pokračuje (někdy přidám fotky a 360°)


Jeskyně Trampů získala svůj název díky tomu, že bývala hojně využívána ke krátkodobému pobývání přátel přírody. Nachází se jižně pod vesnicí Ochoz u Brna, nedaleko jeskyně Kůlničky, ve směru toku Hádecké Říčky ve výšce cca 74 m nad údolním dnem.

Vchod jeskyně je 2,2 m široký i vysoký a tento čtvercový profil ruší jen dlouhodobě trampy vyskládaná kamenná zídka. Chodba za vchodem se ve vzdálenosti 3,5 m zužuje až na 1,5 m, kde končí hlinité dno s kameny. Z naplaveného dna se zvedá 0,9 m vysoký skalní stupeň a nad ním pak chodba pokračuje. Strop jeskyně zůstává ve stejné úrovni. Ve vzdálenosti 6 m za vchodem tato chodba končí. Dále pokračuje JV směrem úzká stoupající chodbička, zakončená po 2,5 m balvanitým závalem. Na počátku chodbičky se také nachází ve zvýšeném stropě balvany. Celková délka jeskyně je tedy nyní 8,5 m. Jestliže by se zadní zával, nebo sedimenty po souhlasu CHKO odklidily, nejspíše nelze očekávat pokračování, protože tato jeskyně je svým typem řazena mezi jeskyně svahové, zvětšované mrazovým větráním přes horní hranu skalního masivu s poruchou, přičemž porucha se především působením vody, její chemií, tokem a teplotními rozdíly (koroze a eroze) po dlouhé období rozšiřovala. Speleologicky je proto evidována jako nevýznamná pro další průzkum.

Jeskyně Trampů - mapa

Jeskyně Trampů - půdorys a podélný řez (J.Himmel, 1958)
Kliknutím se otevře samotně větší mapa.

Podle mého názoru nelze úplně zatratit ani svahové jeskyně, protože u dna, které bylo později při ústupu třetihorního moře zasedimentováno náplavou, se může případně skrývat ještě jiné pokračování a rozšíření tektonické poruchy ve skále. Je to ale málo pravděpodobné a ani naše virgule zde něco takového nepotvrdily. Úplně vyloučit by to mohlo jen odklizení sedimentárního dna. V blízkém okolí je ale několik nadějnějších míst a nedořešených záhad, kde by měl i dlouhodobější seriózní průzkum probíhat (a dosud nezačal, ani to místní speleoskupiny nezajímá).
Pár záběrů k prvnímu seznámení:

Jeskyně Trampů - foto Kamil Pokorný
Jeskyně Trampů, pohled z venku

Jeskyně Trampů - foto Kamil Pokorný
Předsíň jeskyně

Další záběry ještě pořídím někdy příště. Pokud se zajímavě podaří nafotit tato jeskyňka vám, nebo i jiné jeskyně, podzemí a místa, pošlete mi ukázku, rád na web přidám i vaše fotky ;)
Z jiného soudku - k jeskyním jistě patří jejich vývoj a osud, nejen geologický.

V této jeskyni zvané Doupě Trampů začínal poustevničit v letech 1982-1986 jako tramp Marek Gyaneshwarpuri. Zařadil se tak do řady četných neznámých osamělých duší, které přežívaly v této jeskyni.
On sám nejlépe poví, co na srdci má: >> Doupě - včetně jeho aktuálních 2/2020 fotografií...