Text a foto: Kamil Pokorný       (letos doplním fotky a panorama atd.)

Jeskyně Malčina


Jeskyně Malčina fyzicky přímo sousedí s jeskyní Švédův stůl, ale novodobější prokopaný vchod se nachází o 50 m vedle - směrem k rybníku Hádek. Jeskyně má celkovou délku téměř 220 m. Za současným vchodem se nachází Kamenitý dóm, klesající širokou balvanitou chodbou do většího Blátivého dómu, kterým je pověstná: Do bláta tu zajíždí holinky takovým způsobem, že je fyzicky náročnější, tento dóm vůbec přejít do dalších částí.

Dno Blátivého dómu je korytem občasného potůčku, jehož výše vodní hladiny, nebo zmizení, souvisí se složitým vodním režimem celého okolí a množstvím srážek, nebo ročním obdobím. Z dómu pokračují dvě chodby, které se opět spojí a dále pokračuje plazivka do Poradního a Jižního dómu. V první z chodeb je typický erozní tvar zvaný jícen děla. Celá jeskyně je téměř bez krápníkové výzdoby. V době objevu (1909) měla krápníkovou výzdobu, jejíž zbytky najdeme dnes v podobě krápníkových vodopádků, sintrových náteků a brček i menších stalaktitů. Je to typově ponorová jeskyně a svojí délkou chodeb patří k největším v této lokalitě. Jeskyně je součástí přírodní rezervace Údolí Říčky, se zákazem vstupu a prací od 1.listopadu do 30.dubna - zimoviště netopýrů.

Jeskyně Malčina - Kamil Pokorný
Vchod do Kamenitého dómu

Dá se kolem Malčiny jeskyně předpokládat další neznámé prostory? Záhadou je už jenom chování vody v největším dómu. A také její přítok a odtok s dosud neznámými pokračováními. Kolegové se už v roce 2009 začali společně nad touto problematikou zamýšlet a poznatky včetně virgulové detekce publikovali ve své ročence ve stejném roce - 2009.
Nechme je hovořit o Severním dómu:

Jeskyně Malčina - Josef Pokorný

Jeskyně Malčina - Laďa Slezák

Jeskyně Malčina - Josef Pokorný

Jeskyně Malčina - Josef Pokorný

A co pokračování směrem jižně - pod sousední jeskyni Švédův stůl?

Kolegové Slezák s Cendelínem nadetekovali zajímavé příčné reakce v místě portálu Švédova stolu již v roce 2009. A já jsem jejich reakce potvrdil. Letos se je však pokusíme upřesnit a přesněji rozlišit vliv na dutiny od vlivu reakce "na vodu" a já ještě "na hloubku". Poznatky pak doplníme. Reakce v roce 2009 kamarádi zachytili do Klímovy mapy zeleným šráfkováním:

Jeskyně Malčina - Josef Pokorný

Jeskyně Malčina celkově: na detailnější Himmelově mapě:

Jeskyně Malčina - Himmel

Jeskyně Malčina na detailnější Himmelově mapě:

Jeskyně Malčina - Zdroj (kreslil): Himmel

Pár záběrů:

Jeskyně Malčina - Kamil Pokorný
Kamenitý dóm

Zatím nemůžu najít starší fotky z dřívějška, zatím poprosím kamaráda o jeho:

Jeskyně Malčina - Pavel Chaloupský
Blátivý dóm - Foto Pavel Chaloupský

Jeskyně Malčina - Pavel Chaloupský
Blátivý dóm - Foto Pavel Chaloupský


Další zajímavé dokumenty, které dlouhé roky shromáždil a sepsal hlavně kolega Josef Pokorný a další naši kolegové jeskyňáři, a publikovali postupně na CD ročenkách, pak umístili ke shlédnutí pro širou veřejnost na serveru Speleo.cz do sekce Archiv.
Pro snadnější přístup zrcadlím některé dokumenty v samostatných PDF souborech také zde v meníčku vlevo nahoře, protože na serveru Speleo.cz zatím není možné si jednotlivé dokumenty z celé "databáze" vytáhnout. Člověk tam může pouze prohlížet celé obsáhlé ročníky. Jenomže například pro hledání informací o Malčině by prakticky musel projít celých 10 let databází, tedy ročenek, což je nepraktické a zdlouhavé. Dal jsem si tedy práci a jednotlivé příspěvky vytáhnul a také opravil gramatiku, odstavcové uspořádání, odstranil rozdělovníky atd. pro vás, všechny nadšené badatele, i milovníky záhad a jeskyní a Moravského krasu.

Proto si dovoluji ony dokumenty pro veřejnost "zrcadlit" i na tomto webu - serveru, přičemž jednotlivé autory tam vždy uvádím. Jejich přáním bylo a je, "aby to někde nezapadlo to jejich pachtění v propadlišti věků", a byli nadšení, když server Speleo.cz jejich práce v roce 2018 zveřejnil k nalezení a dispozici pro veřejnost, kterou to zajímá: Archiv.
Tento můj web www.speleozahady.cz je dalším vstřícným krokem, aby prostě byly tyto informace jednoduše k mání všem.
Prohlédněte si tedy další velice zajímavé dokumenty o historii, i současných objevech - v meníčku >> vlevo nahoře << ...