Text a foto: Kamil Pokorný

Jeskyně Hynštova ventarola       (stránku teprve dodělám)


Jeskyně Hynštova ventarola se nachází v severní stráni Kamenného žlíbku, u cesty. První šachtice byla zhotovena 6 m od cesty, nová šachtice je od konce roku 2017 hloubena cca 9 m od cesty. V devadesátých letech minulého století si povšiml J. Hynšt (nadšený hledač jeskyní z Ochoze) místa s výrazným zimním projevem teplejšího vzduchu. Prozradilo se nápadnější tvorbou jinovatky na stěně většího skalního bloku. Následné kopání postupně odhalilo příkře klesající 34 m dlouhou chodbičku, často na hranici průleznosti.

Nová šachta Hynštova ventarola 2018 - foto Kamil Pokorný


Odhalení chodbičky předcházely práce skupiny 6-11, která postupně místo uvolňovala, ale při nálezu kulmského štěrku, svědčícího o starém řečišti, práce ukončili dříve, než bylo třeba. Po několika letech navázali na tyto práce členové Speleologického klubu Brno (6-12) a jejich dlouhodobější snahou byla uvolněna výše popsaná příkrá plazivka. Pracoviště pro neprůleznost dolních částí dutin na několik let skupina opustila. V roce 2018 byl stav výdřevy vstupní šachty takový, že nebylo myslitelné dále vstup používat. Šachta byla tedy zasypána a v zimě 2018 někteří aktivní členové skupiny vyhloubili a vyztužili novou šachtici, realizovanou o pouhých několik metrů vedle. Uvidíme, co přinese za další výsledky.

Je zajímavé, že již před několika desetiletími v těchto místech senzibilové potvrdili existenci krasových prostor. Jejich předpoklad se víceméně naplnil - v dolní části úzké příkré chodby byl i prostor s jistou krasovou výplní, ale vše v miniaturních měřítcích. Přímo pod cestou, která klesá okolo šachtic směrem dolů k Pekárně a rozcestí, s kolegy detekujeme virgulemi jasné projevy dutin, na kterých se shodujeme. Já ještě s jistou kombinací projevů vody, která však nejspíše nebude v podobě aktivního toku. Tyto navirgulené anomálie se projevují přímo na cestě s mezerou snad 3 metry po sobě a stáčí se pak (reakce) podél levé strany okraje cesty, pokračujíc dolů podél cesty - podle mých reakcí i desítky metrů. Zde je však nutno brát v potaz reakce virgule na místní terén a vrstvy podloží, neboť vrstvy sedimentů i řícených kamenů z okolních svahů mohly ponechat jisté podélné dutiny, zvýrazněné občasnou protékající vodou Kamenným žlíbkem do nižších partií "podél cesty". Nicméně zajímavější by možná bylo, umístit novou sondu - šachtici spíše pod cestu, na druhou stranu, než se znova probíjet do již známého systému... To už je věc názorů, natož aby se třeba braly v potaz rady objevitele této ventaroly, který už se řadu let "dívá na kytičky zespod". Ten už to možná může procházet skrze podloží všechno, ale může nebo chce nám vůbec něco radit?

Stránku o této jeskyni teprve dodělám postupně, omlouvám se.
Pár záběrů:

Nová šachta Hynštova ventarola 2018 - foto Kamil Pokorný

Nová šachta Hynštova ventarola 2018 - foto Kamil Pokorný

Nová šachta Hynštova ventarola 2018 - foto Kamil Pokorný

Další zajímavé dokumenty zrcadlím také v samostatných PDF souborech také zde v meníčku vlevo nahoře, protože na serveru Speleo.cz zatím není možné si jednotlivé dokumenty z celé "databáze" vytáhnout. Člověk tam může pouze prohlížet celé obsáhlé ročníky prací kolegů. Pro jednoduchost jsem tedy některé dokumenty "vytáhl" a zrcadlím i s uváděním autorů.