Kamil Pokorný 10/2020

Šumbera - svahová jeskyňka na Hádecké Planině


Průzkum jeskyňky Šumbery a okolí termokamerou - 2018:

Vedro, že by člověk nejradši do jeskyně vlez...
Nad barákem mám ale jenom takovou "blbodíru" zvanou Šumbera... nu což...
měl bych se jí také pověnovat. A tak jsem se rozhodl (léto 2018) využít velké horko pro více pravděpodobné teplotní projevy vystupujícího chladu z případných neznámých jeskynních prostor, vzal termokameru a vystartoval nad lom Hády k pomníku S.K.Neumanna.

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Horní zasypaný vchod do prostory jeskyňky Šumbery (2018)

Vrch Šumbera se stejnojmennou jeskyňkou se nachází v Hádeckých lesích nad brněnským sídlištěm Líšeň. Jeskyňku speleologové evidují, jelikož dutý otvor splňuje délkovou podmínku: překračuje 2 metry. Nad jeskyňkou vede vyšlapaný chodníček a za ním ihned příkrý svah kamenné suti, klesající o několik metrů níže. Otvor jeskyňky pokračuje tímto směrem a pokud se v nižších, dosud neznámých prostorách nestočí jiným směrem, směřoval by ven ze svahu.

V otvoru jeskyňky termokamera zobrazuje o 10 °C nižší teplotu oproti okolí. Okolní suťovité svahy rovněž místy neznatelně "vydechují". Termokamera tu a tam zobrazuje malá až černá místa, která na barevné teplotní stupnici znamenají největší chlad oproti okolí. Spíše se však jedná o kumulovaný chlad ve stínu kamenů, protože při pocitovém zkoušení rukou se neprojevuje žádné výrazné proudění chladného vzduchu.

U měření termokamerou také pořizuji fotky, když náhle došla baterka ve foťáku, zatím co se začalo zatahovat nebe, zvedat vítr a silně hřmět. Okolí se ztišilo, jak to před větší bouřkou bývá, potemnělo, a tu a tam spadla první kapka, snad abych nezačal překotným nadšením prolézat kamennou suť po svazích. A aby snad nebylo prozrazeno tajemství dosud neznámých prostor, které třeba na jeskyňku Šumberu nějak navazují? Počasí mne vyhání a nezodpovězených otázek zůstane více, než termokamerou nalezených chladných míst.

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Severní svah jeskyňky Šumbery (2018)

My jeskyňáři už to známe: člověk se musí opakovaně lopotit i propotit, než mu bude dovoleno odkrýt a objevit aspoň dalších pár metrů díry…

Vrch Šumbera (kilometr severně za vysílačem Hády) je sám o sobě takový zvláštní, pro někoho ponurý. A ta ve zprávách ohlašovaná a skutečně se blížící bouřka to udělala ještě tajemnější. Vložil jsem do foťáku náhradní baterii v domnění, že byla nabitá, ale ta byla hned také vybitá!

Dále jsem tedy pořizoval ještě chvíli fotky jen do mobilu a do termokamery. S přibývajícími kapkami jsem se ale rozhodl chránit před vodou termokameru i foťák a vrch Šumberu opustil lesem k lomu Hády, ještě se rozhlédnout, jak moc se bouřka blíží nad Brno. Cestou jsem obcházel i podezřelé okolní trychtýřovité "propady" či závrty, které mi také vrtají hlavou: Pokud se až u Šumbery dřív povrchově netěžilo jako v předních částech hned nad Líšní (pásmo s prohlubněmi v lese, zvané Kopaniny), pak je jediným vysvětlením skutečně propadání - do zatím neznámých prostor vápencového Hádeckého bloku... Budu se muset na ta místa ještě někdy vrátit a provést rekognoskaci pomocí virgule – detekovat případné pokračující duté jeskynní neznámé prostory.

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Šumbera - horní "vchod", nad ním cesta k pomníku S.K.Neumanna

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Dnešní otvor je sotva na strčení baterky :)

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
A takto to vypadá v oné skulině.

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Termokamera ukazuje v letním horku velký teplotní rozdíl ve skulině.

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Vedle jeskyňky je na okraji vápencového ostrohu pomník S.K.Neumanna

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Detail pomníku orientovaného severně

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Suťový severní svah ostrohu Šumbera

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Sleduji termokamerou tepelné rozdíly...

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Ve skulinách mezi kameny je vždycky stín a chlad, já hledám výraznější.

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Úplně výrazný, napovídající tah chladu z neznámých prostor však nenacházím.

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Nápadný propad nebo závrt je na jižní cestě k vysílači Hády!

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Pokládám měřáky na geomagnetické a přírodní pole

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Trifield měří přírodní - statické magnetické pole.
Drobně vychýlená ručička naznačuje zvýšenou proměnlivost zemského pole, to se děje, když protéká podložím například pramen nebo jiný tok nebo zvodnění...

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Geomagnetometr to také potvrzuje a prozrazuje dutinu nejspíše s tekoucí vodou...

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Po deštích se zde drží dva dny voda

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Severní strana Šumbery

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Detail severního otvoru do Šumbery

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
A ještě ze strany, severní svah ostrohu Šumbera

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Šumbera je ve 410 metrech, většinou tu fouká, roh nad údolím Svitavy

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Cesta na Šumberu když opadá listí

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
a když napadne sníh...

Jeskyně Šumbera - foto Kamil Pokorný
Okolo jsou zde také propady, závrty a směrem k vysílači Hády více a více lůmků na vápenec... I na tomto výběžku vápence na Hádecké Planině, v severní části po Šumberu, je co zkoumat!

Jeskyně Šumbera - článek Kamil Pokorný
Stejný článek jsem publikoval v novinách Newexpress v létě 2018

Co o Šumbeře napsal badatel Burkhardt:

Jeskyně Šumbera - autor Burkhardt

Jeskyně Šumbera - autor Burkhardt

Jeskyně Šumbera - autor Burkhardt

Jeskyně Šumbera - autor Burkhardt

Jeskyně Šumbera - autor Burkhardt

Jeskyně Šumbera - autor Burkhardt

Co o Šumbeře napsal badatel M.Kříž:

Jeskyně Šumbera - autor KřížCo mi o Šumbeře řekli kolegové:

Geolog - speleolog Laďa Slezák: "Šumbera je typická svahová jeskyňka, která vznikala zvětráváním šikmé poruchy na hraně vápencového ostrohu. Vlivem mrazů a pukání a hlavně vodní koroze vápence se původní nepatrná prasklinka umí za delší období rozšiřovat až do větší prostory a zde se nabízelo odtékání vody strmým svahem z vápence ven do sutě. Tak postupně vytvořila dešťová voda nevelikou prostoru, kterou popisuje už Burkhardt včetně plánku."

Speleolog Josef Pokorný: "Já si pamatuju slova hajnýho, kterej mi tam na jedné procházce kdysi vyprávěl, že někde blízko Šumbery se dřív komusi někam propadnul kůň. Víc si k tomu už ale nepamatoval. Proto si myslím, že by tam něco bejt mohlo."

Další bádání:

Tuto oblast sleduji již od mala, protože v blízkém sídlišti Líšeň od mala bydlím a tak jsme až k pomníku často chodili s rodiči lesama na odpolední procházku. Teď sem rád chodím také, kolečko od hotelu Velká Klajdovka až na Šumberu k pomníku a zpět kolem vysílače Hády se rozhlédnout z lomu na celé Brno, je tu za každého počasí úžasně. A cestou si všímám různých dalších závrtů, propadů, starých lůmků, a občas to zkouším detekovat i virgulemi nebo naměřit nějaké anomálie pomocí magnetometrů, a za největšího horka nebo zimy to prohlížím termokamerou.

Tuto oblast nechci předem odepsat, nějaké dutiny a tedy jeskyňky pod Hádeckou planinou mohou v severní vápencové části rozhodně být. Tato část patří do území CHKO, takže kdyby se tu někdy chtělo otevírat sondu, muselo by to projít schvalovacím režimem, jak jsme na to zvyklí vejš v Krasu. Oblast Ochoz - Hostěnice je ale nadějnější, a tak si bude nadále Šumbera držet svá tajemství...

Pojďte s námi bádat! Potřebujeme další opravdové nadšence, co nejdřív! Kontaktujte mne...

Do meníčka zde vlevo nahoře jsem přidal několik videí, podívej se...