Kamil Pokorný

Průzkum Jižního krasu TERMOKAMEROUJsem rád, že mohu využívat svoji pracovní termokameru i pro objevy a bádání v Moravském krasu.
Pokud potřebujete nějaká nadějná místa a lokality "prohlédnout", řekněte mi! Rád se tímto způsobem taky na nějaká místa podívám a uděláme termogramy - pak je pošlu mailem, jen si mne prosím přibližte z Brna - Líšně, jsem bez auta.

Účel a parametry termokamery:

Termokamera rozliší již 0,06°C teplotní rozdíl na povrchu. Lze zvolit nejvhodnější barevnou paletu ke zřetelnějšímu rozlišení teplotních rozdílů. Pro lepší orientaci lze případně využít prolnutí termosnímku se snímkem digitálním (ten zhotovuje termokamera zároveň s termosnímkem), čímž se vykreslí kontury – okraje předmětů. Nebo jiné způsoby, viz ukázky na mém pracovním webu. Při dalším zpracování termogramu pak lze doplnit krom hodnoty nejchladnějšího a nejteplejšího bodu ještě další zvolené body – jejich teplotu.

Teplotní toleranci výrobce uvádí 2°C, ale rozlišení již 0,06°C teplotního rozdílu, k čemuž vystavil doklad. Rozlišení je totiž zásadním účelem termokamery, aby se co nejvíce projevily podstatné rozdíly teplot snímaných povrchů. Cenově dostupnější termokamera neslouží ke zcela přesnému určení teploty povrchu, na to se používají digitální laserové teploměry.

Měření s termokamerou ve speleologii:

S výše uvedeným teplotním rozlišením odhaluje termokamera velmi spolehlivě i velmi nepatrné teplotní rozdíly na sklaní stěně, v zákoutích, dutinách, na povrchu svahů...
Tím odhalí i nenápadný tah chladnějšího, nebo teplejšího vzduchu ze skuliny, nebo v členitějším terénu a povrchu, kde je různých skulin více, ale většina může být slepá (zasedimentována).

Zimní období a mrazy:
Jeskyňáři dobře znají pojem "mastný flek". Nazývají tak ve speleohantýrce místo, kde zůstává roztátý sníh, a pokud zde teplejší vzduch z neznámé jeskyně proudí více, nastává typické "ojínění" okraje místa - sníh se přetvoří na větší krystalky. Termokamera by ukázala barevně teplejší místo (stěny otvoru).
Letní období a horka:
Chladnější podzemní prostor se prozradí, protože teplejší vzduch má tendenci stoupat nahoru. Termokamera by ukázala barevně chladnější místo, zřetelněji především v dolních partiích svahu (stěny otvoru) - podle principu proudění a výměny vzduchu dle teplotních rozdílů.Několik ukázek:

Barunčina

Barunčina jeskyně - termokamera prozrazuje výrazný chlad v místě "závalu".
Detaily prozkoumejte na těchto dvou PDF1 a PDF2.
Celý popis pak přidám jako samotný "výzkum" do levého meníčka.Hynštova.Hynštova

Hynštova ventarola - jaro 2018. Vlevo - teplejší místa v šachtě oproti chladu venku.
Více info a popis v mém PDF.
Na podzim 2018 ji skupina ZO 6-12 zasypala a vyhloubila novou průzkumnou šachtici jižněji.Malčina.Malčina

Malčina jeskyně - původní zasypaný vchod pod Švédovým stolem.
Vlevo - téměř o polovinu chladnější místo než okolí! viz: VIDEO.Jeskyňka Šumbera (Hády) - v meníčku článek a zde - VIDEO.Detekce termokamerou v podzemí zámku u Lanškrouna (kastelánka objednala asi tři televize...)

Probíhala i detekce virgulí:
Záznam akce od kolegy záhadologa Mareše: VIDEO.