Pojďte se mnou do terénu hledat jeskyně :)

Vítejte v jižní části Moravského krasu!Moravský kras představuje přes 1500 evidovaných jeskyní. Přesto se především v jeho jižní části dodnes nachází řada bílých míst, kde jsou neznámé, dosud neobjevené jeskynní systémy nejen předpokládány, ale přímo potvrzeny! Jenom se stále neví, kudy se do prostor dostat.

Se staršími kolegy se plahočíme po křivolakých stráních a nepřístupným porostem kolem jeskyně Pekárny, Ochozské, Málčiny a celém okolí, abychom si povšimli terénních nápadných změn a proměn, propadů, nebo v zimě jinovatky tam, kde by neznámá jeskyně "dýchala" teplejší vzduch, když venku mrzne. Snažíme se technickými, i alternativními metodami bádat a přijít na stopy dalších, dosud neznámých podzemních prostor.

To, že zde ty další jeskyně musí být, prokázala i řada dřívějších koloračních zkoušek s obarvenou vodou. Jeskyňáři vodu obarvili, jak se to dělává, u ponoru např. v Hostěnickém propadání, a druzí čekali, až obarvená voda vyteče například vývěrem u Kaprálova mlýna. Ta barevná voda se tam objevila až za sedm hodin! Musela tedy protékat neznámým systémem skalních dutin a syfonů pod Kamenným žlíbkem...

Kolega Laďa Slezák si v časopise Speleo č. 52/2008 posteskl:
"Jeskyně v údolí Hádecké Říčky jsou jakousi vstupní branou do jeskyní pro začínající jeskyňáře a větší nadšence. Známé a volně přístupné jeskyně jsou doslova "vyleštěny" nadšenci, kteří se vrhají za touto romantikou. Jen málo je ale těch, kteří se na problematiku jeskyní této části Moravského krasu dívají komplexněji (přesto, že ve výzkumu speciálního zaměření jejich vědečtí kolegové dosahují překvapivých výsledků). Přes všechny tyto skutečnosti zůstává jižní díl Moravského krasu z hlediska praktické speleologie stále velkou neznámou..."

Pomocí tohoto webu bych chtěl probudit nadšení a zájem o objevování i větší ochranu jeskyní a okolní přírody. Většina mladých jeskyňářů utíká na perspektivnější lokality, kde dochází k častějším objevům a tak zůstává malebná jižní část Moravského krasu opomíjena, ba přehlížena. Ale o co více svá tajemství chrání, o to velkolepější objevy nás nejspíše čekají!

Podle odborných odhadů a modelování situace oblasti mezi obcemi Ochoz, Hostěnice a Mokrá, došlo v dávných dobách k zařícení velmi rozsáhlé jeskyně, a vzniku údolí od Ochozského rybníku Pod Hádkem, po jehož spadeném stropě dnes vede turistická cesta. Stále přemýšlím, do jaké míry a hloubky celou problematiku na tomto webu představovat a jakým způsobem, aby web zůstal příjemně čtivý - více pro laika než odborníka. Chtěl bych zde ukázat možnosti a šance, kterých si jeskyňáři za desetiletí svého bádání povšimli a na jejichž další řešení dosud nedošlo. Také trochu historie, trochu poznatků z oboru speleologie, geologie a hydrologie a také praktické rady pro podzemní nadšence, začínající jeskyňáře. A hlavně, přitáhnout nové nadšence, ale i odborníky, kteří by chtěli příležitostně, občas, nebo i pravidelněji v široké lokalitě bádat, pomáhat zaměřovat, nebo čistit zasedimentované prostory...

Musí to ale bavit! Nejprve se tedy více rozhlédněte po těchto stránkách, sledujte aktuality. Tento web se bude vyvíjet stejně jako další činnost v celé oblasti. Seznamte se blíže se zdejší problematikou, nahlédněte pomocí fotek do jeskyní a ozvěte se mi, abychom se někam podívali a zabádali společně :-) Kamil