Kamil Pokorný

Knapova virgulace kolem Ochozské jeskyně r.1948!V. Knap patřil mezi několik senzibilních jedinců, kteří se věnovali také jižní části Moravského krasu.
Konkrétně se dochovaly jeho virgulářské mapy a záznamy z okolí Ochozské jeskyně, kde zaznamenal modře reakce na detekované podzemní toky, detekované v roce 1948 - ukázky:

Knap - virgulace v Moravském krasu
Archiv: Skupina SE-3

Knap - virgulace v Moravském krasu
Archiv: Skupina SE-3

Knap - virgulace v Moravském krasu
Archiv: Skupina SE-3


Další informace o pozoruhodném jeskyňáři panu Knapovi, jeho práci a objevech doplním, až se k tomu někdy dostanu. Jeho mapky jsem ale chtěl uveřejnit hned, protože jsou velmi vyjimečné, stejně jako senzibilů bylo a je v Krasu poskrovnu, a většinou se jejich výsledky braly s velkou rezervou, přitom napomohli mnohdy velmi zajímavým objevům, při kterých své schopnosti mnohokrát potvrdili.

Detailněji sem tyto mapky dávat veřejnosti nebudu; ten, kdo by toto dílo opravdu ocenil, ten se k nim jistě ve správný čas dostane.