Ladislav Slezák, prosinec 2018

K proutkaření a zdravému rozumu.


(reakce na negativní články pana Faltýska, který virguli a senzibily bezdůvodně špiní)


Celý svůj život (dosáhl jsem hranice 85 let) jsem byl vystavován různým poťouchlostem ze strany svého okolí. Následně, po éře útlého mládí, jsem postupně nabíral rozumu, abych nakonec jako geolog úspěšně absolvoval Přírodovědeckou fakultu (dnešní) Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity J.E.Purkyně) v Brně. A představte si, poťouchlosti pokračovaly dál.
Od r. 1950 se věnuji krasu, převážně Moravskému. Problematika základního výzkumu a speleologického průzkumu se mě stala nejen koníčkem, ale i regulérní obživou.

Tento ůvod si dovoluji jen a jen z důvodu trvalé připomínky plejády lidí, kteří byli mými přáteli, nebo kolem mne jen tak prošli. Styděl bych se sám před sebou, kdybych nad obsahem článku pana Faltýska jen mávnul rukou. Ten příspěvek není zavrženíhodný, ale právě z mnoha pohledů zajímavý a poučný.

V žádném případě se nehodlám pouštět do polemiky o využívání virgule při vyhledávání indicií a výskytu čehokoliv. Netroufal bych si nikdy polemizovat na téma „obrany zdravého rozumu proti legendě“ (a pravdě?) o bludech s virgulí. Nikdy bych si nedovolil, bez přínosu exaktních doložitelných faktů, pouze z vlastní zkušenosti (!) degradovat jeskyňáře do kategorie historkám věřícím blbečkům.

Je nanejvýš pozoruhodné, že – jak v „závěru“ příspěvku uvedeno:
„Proutkaření má u speleologů vysokou prestiž, o níž svědčí velký počet historek o jeho úspěšné aplikaci“.
(Ach, ty jeskyňářská prostoto!) Pokusím se hádat.
Vzal si někdy pisatel tohoto příspěvku do rukou virguli, ať už v jakékoli podobě?
Našel pisatel v sobě alespoň špetku pokory a hlavně pochybnosti o tom, co tak suverénně hází na papír?

Neřadím se k těm, kterým by se po přečtení výše uvedeného příspěvku zvedla srdeční frekvence. Článek mne ničím nezaujal, pouze se přiřadil k dalším, podobným, které mne zklamaly tím, že nepřinesly absolutně nic nového. Škoda.
U kolegy speleologa L. Slezáka obdivuji nejenom jeho erudici, odbornost, ale i tu chladnou hlavu, protože mne ty hloupé příspěvky pana Faltýska úplně chladného neponechaly.

Obdivovat lze i skromnost, protože L. Slezákovi se podařilo v průběhu let správně detekovat několik dutin i s následným potvrzením. L. Slezák například před více lety detekoval virgulí možný vchod do staré jeskyně v blízkosti Nové Rasovny. Přestože mu nikdo nevěřil, že by se v daném místě mohla nějaká (větší) jeskyně vůbec nacházet (a nejenom blbodíra), parta nadšenců otevřela vchod a následně pronikla do volných prostor jeskyně Matalovy vymodlené (Šenkýř a Budík 2014), což byl objev roku 2013. Více o tom - ZDE.

Ale ještě k té Faltejskovině... Někdy je podezřelé, že někteří (podle titulů) studovaní lidé dokáží veřejně publikovat takovým negativním způsobem a snažit se na pouhém základě svých velmi nezralých úvah degradovat něco, co se již minimálně po dlouhá staletí úspěšně využívá, nejenom ve speleologii, ale především mezi celou širokou veřejností a mezi běžným lidem, počínaje vyhledáváním pramenů vody.
Panu Faltejskovi však nestačí svá dogmata publikovat, on ještě o nich potřebuje hodinu přednášet na Vilémovickém setkání jeskyňářů (podzim 2018), kteří mají snad podlehnout kráse jeho titulů? Nebo čemu?! Na co jsou ale tituly před nebo za jménem, jestliže otitulovaný člověk nepobral ani tolik charakteru, ani solidnosti, ani pokory, ale ani úsudku, že před mnohými, kteří jednoznačné a ověřené výsledky virgulování osobně i vícekrát v životě zažili, bude na dlouho odepsán nejenom jako hloupý, že si problematiku osobně více natož dostatečně neověřil, než se pustí do publikování několikastránkové kritiky (rozdělené dokonce na dva díly), ale i jako bezohledný vůči těm, kteří tento nástroj s opakovaným úspěchem a celoživotní zkušeností používají?
Jak mohu pomlouvat něco, co jasně funguje, že to nefunguje? A ti, kteří nástroj používají, lžou? A ti, kteří na základě reakce virgule výkopem opravdu objevili vstupy například do starých štol, sklepení, nebo pokračování jeskyně, lžou taky? Takže i já? Pružina se mi ohla přesně v místě, kde jsme pak vykopali starý vchod do štoly, jenom náhodou?! A nebo širší veřejnost dezinformuje pan titulovaný leč neznalý Faltejsek??!

Bylo by potřeba jej lapnout za límec a konkrétní navirgulované objevy ukázat. Ale člověk jeho nízkého charakteru by snad byl schopen na místě oponovat, že to určitě pomocí virgule objeveno nebylo. Co s takovými titulovanými "chytráky"? Mávnout rukou? My jsme nad ním mávli rukou ihned.
Ale je škoda, že takový člověk veřejně uvádí více způsoby nepravé a zavádějící informace a lži a tím, že překrucuje skutečnost, poškozuje a mění nejen názor širší veřejnosti na něco, o čem si předtím tolik věcí sami neověřili, ale především haní pověst a dobré jméno všem senzibilům, kterým za jejich pomoc vděčí například mnoho rodin ohledně vody, protože díky jejich schopnostem mají kvalitní studnu.

Pokud o něčem pochybuji a mám určitou úroveň, a navíc nemám své pochyby nijak podloženy, nedovolím si přece, něčím mást veřejnost a svými rádoby trefnými názory ji ovlivňovat a podsouvat jí své omezené a nepodložené domněnky a názory. Nikdo na ně není zvědavý, pokud nejsou opodstatnělé! K této úrovni, charakteru ani oduševnění má ale pan Faltýsek zřejmě ještě hodně daleko.

Mnozí si venku odplivli, já jen dlouze musím kroutit hlavou. Mrzí mne, že někteří lidé, kteří jsou snad v nějaké oblasti studovaným odborníkem, a nosí nějaký titul, dokáží být tak omezení a ještě se potřebují zviditelňovat na něčem takovém. Pan Faltýsek evidentně nemá co přínosného publikovat, nemá žádný objev, nic nevybádal, tak se aspoň bulvárním způsobem potřebuje zviditelnit, nebo jeho ego nakrmit? To je ale opravdu bída.

Pro ostatní snad jen jediné poučení – nevěřit někomu, co řekne, nebo napíše, ani kdyby měl několik titulů, jestliže se evidentně vyžívá na zpochybňování tak jasné a zaběhlé věci, jakou je například obor proutkařství, nástroje jako virgule, a neváhá veřejně a opakovaně zpochybnit výsledky citlivých lidí – senzibilů. Opravdu bída.

Jelikož jeho chrabré výplody poslouchalo nebo četlo více lidí, nezbývá, než také říci „B“ a neznalým této problematiky poukázat, že názory pana Faltýska, jakkoli umně podchycené, rozepsané nebo řečené, nejsou relevantní a není potřeba si takovými divnými zavádějícími názory kazit den, ani hlavu. Jenomže mlčení (nad jeho vyřčenými názory) by mohlo vypadat jako souhlas, ale ani já osobně po téměř 20 letech osobní jasné zkušenosti s virgulí, nemohu tolik Faltýskovin – hloupých nesmyslů – jen tak mlčky přejít!

Kritizovat lze kdyžtak jednotlivce, šarlatány, ale ne tak jednoznačný a starý obor! Svůj velmi omezený pohled si pane Faltýsku strčte někam a neoblbujte širokou veřejnost! Rozumného člověka zajímají nové objevy, a jestli k nim přispěje i dosud málo objasněný fenomén proutkaření, nebo virgule, no tak – zaplať PánBůh!

Autor webu.