Text a foto: Kamil Pokorný

Jeskyně Pekárna - archeologické výzkumy Karla Absolona


Paleolitický výzkum - fotografie obrázků z "Třetí předběžné zprávy za rok 1927", kterou publikoval K. Absolon a R. Czižek, jsem mohl zhotovit díky štěstí, že se mi na jedné burze minerálů podařilo za vyšší cenu pořídit onu starou vzácnou Absolonovu publikaci. Potěšte se tedy překvapujícími obrázky, jak "až" byla tehdy Pekárna rozkopána!

Podle mne je škoda, že se vše opět zasypalo. Ponechal bych třeba na jedné straně souvislý výkop až do zadní části podobně, jako tomu je třeba ve zpřístupněné jeskyni Kůlničce u Sloupu, kterou se okolo vykopávek prochází při vycházení z prohlídky jeskyní.

Dnešní (2018) situace:

Jeskyně Pekárna - foto Kamil Pokorný

Jeskyně Pekárna - foto Kamil PokornýNěkolik obrázků z výkopů realizovaných K. Absolonem roku 1927:

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Jeskyně Pekárna - výzkumy Karla Absolona

Publikaci mám celou, ale rozsáhlou zprávu (textovou část s nákresy nálezů) nepřipojuji, protože tento web tvořím pro účely speleologické a obrázky jsem zařadil jen pro zajímavost a představu o rozsahu prací zde konaných.

Další velmi zajímavé snímky dokázal od starých Ochozských pamětníků získat kolega Josef Pokorný,
užijte si je v jeho zprávě a popisu tehdejší situace: PDF