Text a foto: Kamil Pokorný

Jeskyně Pekárna - průzkum termokamerou


Může termokamera přinést nové objevy? - To mne napadlo, když začalo mrznout koncem roku 2017. A tak jsme se domluvili s kolegy jeskyňáři, že při nejbližším výjezdu "do krasu" navštívíme i Pekárnu a prohlédnu ji termokamerou, včetně zadní Prixovy chodby, abychom si ujasnili, jestli se tam neprozradí nějakou tepelnou anomálií další neznámé prostory. Navlékl jsem si "pyžamo" pro průlez Prixovou chodbičkou, která má většinou profil úzké plazivky, a postupně ji prolézal. V jedné ruce termokamera, v druhé mobil pro focení a natáčení a na opírání při postupu onou plazivkou zbyly lokty. Sledoval jsem, jestli se nějak projeví očekávané teplotní rozdíly v případě, že by náhodou nějakou skulinou táhnul teplejší nebo chladnější vzduch z neznámých pokračujících prostor. Využili jsme mrazivého počasí, aby se mohly vzhledem k vyvýšené poloze jeskyně případně uvnitř projevit teplejší výdechy z hlouběji ložených partií. S termokamerou jsem se pečlivě metr po metru "rozhlížel", ale displej ukazovala prakticky stejnou teplotu na stěnách, stropě i dnu prokopané plazivky až do zadní části.

Jeskyně Pekárna termokamerou- foto Kamil Pokorný

Z úzké Prixovy chodby jsem se vysoukal a prohlédl levou část závalu, kde se snažili kolegové speleologové rovněž dříve proniknout. Opět nebylo možné podle barev a teplotních hladin zobrazovaných na termokameře spatřit větší tepelný rozdíl. Ani v komíně, vyplněném závalem, ani v okolních stěnách sutí a hlíny, ani směrem k východu se neprojevila žádná nadějná anomálie.

Zajímavější projev se ukázal na protější – pravé straně, přibližně v polovině délky hlavní chodby Pekárny. Oproti venkovní teplotě v rozmezí 0 – 1 °C zde termokamera zjistila chladnější podlahu, konkrétně u skalního výklenku teplota klenby stropu 1,8 °C, a ještě hlouběji do jeskyně: strop 1,4 °C a podlaha – 2,8 °C v místě sedimentové sutě zadního ponoru! Jak si vysvětlit tento projev?

Popis s termosnímky >> PDF.


Speleologové se vždy v zimních mrazivých měsících rozhlíží především po „mastných flecích“, tedy místech, kde by „foukal“ teplejší vzduch z neznámých jeskynních prostor ven na povrch. Takové chování se pak předpokládalo téměř automaticky i uvnitř hlavní chodby Pekárny. Termokamera však potvrdila efekt opačný: Jenom ve třetí čtvrtině délky chodby Pekárny je na pravé straně od vchodu podlaha chladnější přibližně o celé 3 °C! Tedy chladnější, než byla aktuální teplota vzduchu venku. Mohlo by to znamenat, že v popisovaném místě dochází k jakémusi nasávání vzduchu do neznámých spodních partií Pekárny, neboť studený vzduch podle fyzikálních pravidel klesá dolů!

Znamená to šanci na objev? O skutečném významu tohoto zjištění můžeme zatím pouze spekulovat. Vzhledem tomu, že u chladnějšího místa podlahy v celkové šířce cca 7 m se nachází zbytky – sedimenty původních ponorů, situace nahrává tomu, že se neznámé prostory projevují vtahem vzduchu – nasáváním chladného vzduchu. Tuto myšlenku zastává i RNDr. L. Slezák, bývalý ředitel Správy Moravského krasu, profesionální geolog, znalý místní situace i chování dutin a jeskynních prostor ve smyslu cirkulací a výměn vzduchu ve vztahu k ročnímu období. Moje zjištění s termokamerou jej nadchlo a podle mých termosnímků dopříště nakreslil situační plánek:

Jeskyně Pekárna termokamerou - zakreslil L.Slezák

L. Slezák zakreslil zjištěné tepelné rozdíly (3/2018). Kliknutím se otevře celý plánek.


Dotčeným místem také probíhá výrazná tektonická porucha, aktivně se projevujíc také několika senzibilům včetně mne, reakcemi na virgule. Zadní část (zanesený ponor) později modeloval zde protékající Hostěnický potok. A jeho vody musely někam téci dále – ne současnou hlavní chodbou jeskyně Pekárny, ale stejným, tedy přibližně kolmým směrem na onu chodbu!


Zajímavá jarní reakce (venku byl ještě mráz), kdy jsem termokamerou našel místa výrazněji teplejší, než okolí:

Jeskyně Pekárna termokamerou- foto Kamil Pokorný Jeskyně Pekárna termokamerou- foto Kamil Pokorný

Snad nám více napoví další pozorování termokamerou a nejlépe budoucí odkryv popisovaného úseku chladnější podlahy.


Termogramy v PDF - průzkum léto 07/2017:
>> PDF - U Prixovy chodby nápadné nasávání vzduchu!
>> PDF - V zadní části vlevo nahoře vedle závalu mírné rozdíly!
>> PDF - V zadní části jižní stěna - některé partie jsou chladnější!

Termogramy v PDF - průzkum zima 02/2018:
>> PDF - Vstup Prixovy chodby
>> PDF - Za vstupem Prixovy chodby (v ní)
>> PDF - Střed Prixovy chodby
>> PDF - Čelba Prixovy chodby
>> PDF - Skalní výklenek u západní stěny severněji
>> PDF - Skalní výklenek u západní stěny jižněji
>> PDF - Ponor 1 u západní stěny
>> PDF - Ponor 2 u západní stěny
>> PDF - Ponory u západní stěny celkově - méně nápadné projevy

Průzkum Pekárny termokamerou:
- v únoru 2018: video >> youtube.
- v září 2018: video >> youtube.
- v říjnu 2018: video >> youtube.

Více úvodních informací >> o průzkumech s termokamerou a jejích možnostech...

Pokud máte zájem o průzkum termokamerou ve vaší lokalitě >> kontaktujte mne.